1b Beslutsprocess Dimensionering - Simbanemodell
2 Administrera lokaler 1. Fastställd dimensionering Beslut Ja Beslut Ja Beslut Ja Använd senast beslutade  dimensionering Använd ny dimensionering Beslut Nej Beslut Nej Beslut Nej Beslut Nej Beslut Nej Beslut Nej Beslut Ja Beslut Ja Beslut Ja Fastställa  KF-beslut (senast 1 dec.) Beslut  (senast  31 oktober) Beslut Nej Beslut Nej Beslut Nej Beslut Ja Beslut Ja Beslut Ja Godkänna besluts-underlag Ej Godkänd Ej Godkänd Ej Godkänd Godkänd Godkänd Överlämna beslutsunderlag Överlämna beslutsunderlag Överlämna beslutsunderlag Godkänna besluts-underlag Länsstyrelsen Länsstyrelsen Kommun Fullmäktige Kommun Fullmäktige Kommun- styrelsen Kommun- styrelsen Valnämnden Valnämnden Valkansliet Valkansliet Till och från angränsande process 1a Dimensionera distrikt och kretsar 1b Beslutsprocess Dimensionering