2 Administrera lokaler - Simbanemodell
2 Rutinbeskrivning Administrera lokaler, notera krav på... 2 Rutinbeskrivning Administrera lokaler, notera krav på... 2 Checklista Administrera lokaler, notera krav på avgränsningar... 2 Checklista Administrera lokaler, notera krav på avgränsningar... 3 Administrera material Fastställa policy Fastställa policy Fastställa policy Fastställa policy Uppdatera valdatasystemet Uppdatera valdatasystemet Uppdatera valdatasystemet Uppdatera valdatasystemet Valportalen Valportalen 1b Beslutsprocess Dimensionering 2 Administrera lokaler Bekräfta bokning Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänna  lokal Ej Godkänd Ej Godkänd Ej Godkänd Besluta om  lokal Besiktiga nya lokaler enl. kravspec. och ev. prel.boka Inventera behov av nya röstningslokaler Inventera och prel. boka  röstningslokaler Inventera och boka lokaler för förtidsröstning och valdagen Valnämnden Valnämnden Valkansliet Valkansliet 1. Valdag beslutad 2. Se vallagen för detaljer Till och från angränsande process