3a Administrera material förtidsröstning - Simbanemodell
2 Administrera lokaler 3b  Administrera material valdagen 3a Rutinbeskrivning Administrera material 3a Rutinbeskrivning Administrera material 3a Checklista Administrera material 3a Checklista Administrera material Röst-mottagare Röst-mottagare Röst-mottagare Röst-mottagare Kontrollera material Kontrollera material Kontrollera material Kontrollera material Beställa material Beställa material Beställa material Genomföra förtidsröstning Leverera material Leverera material Leverera material Leverera material Leverera material Leverera material Leverera material Leverera material Packa inför förtidsröstning Komplettera inredning Producera egna trycksaker Kontrollera leveranser Dimensionera material Valdatasystemet Valdatasystemet Röst-mottagare Röst-mottagare Lokal för röstmottagning Lokal för röstmottagning Valkansliet Valkansliet 8 Administrera förtidsröstning 4 Administrera extern information 1. Materialbehov förtidsröstning Till och från angränsande process 3a Administrera material förtidsröstning