3b  Administrera material valdagen - Simbanemodell
2 Administrera lokaler Arkivera material/utrustning Arkivera material/utrustning Arkivera material/utrustning Återlämna material Återlämna material Återlämna material Plocka ihop Plocka ihop Plocka ihop Plocka ihop Genomföra val Leverera material Leverera material Leverera material Materiallager /central-förråd Materiallager /central-förråd Hämta-lämna material Hämta-lämna material Hämta-lämna material Hämta-lämna material Packa ordförandepåse Packa för valdagen 3b Checklista Administrera material valdagen 3b Checklista Administrera material valdagen 3b Rutinbeskrivning Administrera material valdagen 3b Rutinbeskrivning Administrera material valdagen 2. Materialbehovet tillgodosett 4 Administrera extern information 10 Administrera Valdag Till och från angränsande process Materiallager /central-förråd Materiallager /central-förråd Lokal för röstmottagning Lokal för röstmottagning Röst-mottagare Röst-mottagare Valkansliet Valkansliet 3b  Administrera material valdagen