4 Administrera extern information - Simbanemodell
3b  Administrera material valdagen Servicecenter Servicecenter Kommunikationsavdelningen Kommunikationsavdelningen Valnämnden Valnämnden Valkansliet Valkansliet 4 Rutinbeskrivning Administrera information 4 Rutinbeskrivning Administrera information 4 Checklista Administrera information 4 Checklista Administrera information 5a Administrera personal före val Diskutera med valnämnden Diskutera med valnämnden Diskutera med valnämnden Informera Informera Informera Informera Skapa mediarutin Skapa mediarutin Skapa mediarutin Beställa annonsplats Beställa annonsplats Beställa annonsplats Beställa annonsplats Lokalpress Lokalpress Publicera på olika plattformar Överlämna manus Överlämna manus Överlämna manus Överlämna manus Skapa manus till kungörelse Uppdatera information Inventera befintlig information på olika plattformar 2. Informationen tillgodosedd 1. Behov av  information Till och från angränsande process 4 Administrera extern information