5a Administrera personal före val - Simbanemodell
Ersätta sena återbud Behov finns inte Behov finns inte Behov finns inte Behov finns inte Behov av ersättare Behov av ersättare Behov av ersättare Behov av ersättare Behov av ersättare Behov av ersättare Sända underlag Sända underlag Sända underlag Sänd bekräftelse Sänd bekräftelse Sänd bekräftelse Kontrollera arvodes-underlag Placera röstmottagare Beslutar Beslutar Beslutar Lämna Underlag Lämna Underlag Lämna Underlag Löneenheten Löneenheten Nyrekrytera Uppdatera register utifrån svar Svara Svara Svara Utser röstmottagare per valdistrikt Sänd förfrågan (mail) Sänd förfrågan (mail) Sänd förfrågan (mail) Uppdatera befintliga register Se över behovet av röstmottagare. OBS! förändring av vallagen Löneenheten Löneenheten Valnämnden Valnämnden Röst-mottagare Röst-mottagare Valkansliet Valkansliet 5a Checklista Administrera personal 5a Checklista Administrera personal 5a Rutinbeskrivning Administrera personal 5a Rutinbeskrivning Administrera personal 6 Administrera obligatorisk utbildning 4 Administrera extern information Till och från angränsande process 5a Administrera personal före val