5b Administrera personal efter val - Simbanemodell
Betalar ut arvoden Kontrollera, räkna och attestera tidrapporter Skicka attesterad tidrapport Skicka attesterad tidrapport Skicka attesterad tidrapport Rapportera tid Rapportera tid Rapportera tid Betala arvoden Betala arvoden Betala arvoden 2. Röstmottagare och övrig Personal erhållit rätt ersättning 5b Rutinbesrkivning Administrera personalarvoden 5b Rutinbesrkivning Administrera personalarvoden 5b Checklista  Administrera personalarvoden 5b Checklista  Administrera personalarvoden 1. Uppdrag slutfört 11 Utföra valnämndens preliminära rösträkning Löneenheten Löneenheten Röst-mottagare Röst-mottagare Valkansliet Valkansliet Till och från angränsande process 5b Administrera personal efter val