6 Administrera obligatorisk utbildning - Simbanemodell
6 Rutinbeskrivning Administrera obligatoriskt utbildning 6 Rutinbeskrivning Administrera obligatoriskt utbildning 6 Checklista Administrera obligatorisk utbildning 6 Checklista Administrera obligatorisk utbildning Anmäla sig Anmäla sig Anmäla sig Delta i utbildning Delta i utbildning Delta i utbildning Röst-mottagare Röst-mottagare Valkansliet Valkansliet Bjuda in samtliga röstmottagare till utbildningstillfällen Bjuda in samtliga röstmottagare till utbildningstillfällen Bjuda in samtliga röstmottagare till utbildningstillfällen 1. Se valmyndighetens utbildningsmaterial www.val.se 5a Administrera personal före val Sända kallelse Sända kallelse Sända kallelse Genomföra utbildning Ringa de som inte svarat Ringa de som inte svarat Ringa de som inte svarat Ringa de som inte svarat Kontrollera svars-frekvens Registrera inkomna svar Planera innehåll och material Boka lokal med förtäring Kontrollera ev. nyheter,  planera och  schemalägga utbildning 7 Administrera transporter Till och från angränsande process 6 Administrera obligatorisk utbildning