7 Administrera transporter - Simbanemodell
Länsstyrelsen Länsstyrelsen Extern leverantör Extern leverantör 7 Checklista Administrera transporter 7 Checklista Administrera transporter 7 Rutinbeskrivning Administrera transporter 7 Rutinbeskrivning Administrera transporter Lämna tillbaka bilar Lämna tillbaka bilar Lämna tillbaka bilar Lämna tillbaka bilar Genomföra transporter Genomföra transporter Genomföra transporter Genomföra transporter Söka parkeringstillstånd Söka parkeringstillstånd Söka parkeringstillstånd Söka parkeringstillstånd Hämta bilar Hämta bilar Hämta bilar Hämta bilar Boka bilar/köpa transp.tjänst Boka bilar/köpa transp.tjänst Boka bilar/köpa transp.tjänst Boka bilar/köpa transp.tjänst 2. Transportbehov tillgodosett 1. Transportbehov finns Garage / hyrfirma Garage / hyrfirma Packa bilar   (även efter val) Uppdatera ”transportpärmen” Göra schema Dimensionera transporter 8 Administrera förtidsröstning 6 Administrera obligatorisk utbildning Valkansliet Valkansliet Till och från angränsande process 7 Administrera transporter