8 Administrera förtidsröstning - Simbanemodell
8 Checklista Administrera förtidsröstning 8 Checklista Administrera förtidsröstning 8 Rutinbeskrivning administrera förtidsröstning 8 Rutinbeskrivning administrera förtidsröstning 7 Administrera transporter 3a Administrera material förtidsröstning Extern kommun Extern kommun Väljare Väljare Väljare Väljare Valportalen Valportalen Extern kommun Extern kommun Väljare Väljare Valkansliet Valkansliet Valkansliet Valkansliet Valkansliet Valkansliet Posta Posta Posta Registera Registera Registera Hämta/lämna förtidsröster Hämta/lämna förtidsröster Hämta/lämna förtidsröster Hämta/lämna förtidsröster Säkerställa att det finns en förteckning över vilka partier som... Registrera Registrera Registrera Sortera ytterkuvert Återställa efter avslut Återställa efter avslut Lämna över valkuvert Lämna över valkuvert Lämna över valkuvert 12 Administrera lagerhållning 9 Hantera övriga förtidsröster 2. Förtidsröstning säkerställd Väljare från  egen  kommun Återställa lokaler Transportera bort material och utrustning Avsluta förtids- röstning Packa och plombera per valdistrikt Posta Posta Posta Väljare från  egen  kommun Sortera ytterkuvert Lämna röstkuvert Lämna röstkuvert Lämna röstkuvert Anmäla sig Anmäla sig Anmäla sig Paketera i omslag Räkna väljar-förteckning och ytterkuvert Fylla i väljar-förteckning Förtids-rösta 1. Process 2,3,5 och 6 ska vara klara. Se valmyndighetens manual Öppna servicetelefon Leverera material Iordningställa lokaler Röst-mottagare Röst-mottagare Valkansliet Valkansliet Till och från angränsande process 8 Administrera förtidsröstning