9 Hantera övriga förtidsröster - Scenariomodell
9 Checklista Hantera övriga förtidsröster 9 Checklista Hantera övriga förtidsröster 9 Rutinbeskrivning Hantera övriga förtidsröster 9 Rutinbeskrivning Hantera övriga förtidsröster Valkansliet Valkansliet 10 Administrera Valdag 8 Administrera förtidsröstning Beslut Nej Beslut Nej Beslut Nej Beslut Ja Beslut Ja Beslut Ja Vit Vit Vit Gul Gul Gul 9 Hantera övriga förtidsröster