11 Utföra valnämndens preliminära rösträkning - Simbanemodell
11 Checklista Utföra valnämndens preliminära rösträkning 11 Checklista Utföra valnämndens preliminära rösträkning 11 Rutinbeskrivning Utföra valnämndens preliminära rösträkning 11 Rutinbeskrivning Utföra valnämndens preliminära rösträkning Valnämnden Valnämnden Betala arvoden Betala arvoden Betala arvoden 5a Administrera personal före val Länsstyrelsen Länsstyrelsen Kvittera leverans Kvittera leverans Kvittera leverans Informera Informera Transportera valkassar Transportera valkassar 10 Administrera Valdag 2. Preliminärt  valresultat Transportera valkassar Transportera valkassar Transportera valkassar Rapportera resultat Rapportera resultat Rapportera resultat Rapportera resultat Valportalen Valportalen Packar enligt  Valmyndighetens  rutin Genomföra valnämndens preliminära rösträkning Invänta kungjort klockslag Duka upp efter valkrets Ta fram inlåsta röster och röstlängder Utrusta lokalen 1. Onsdag och ev. torsdag efter valdagen. Se Valmyndighetens... Valkansliet Valkansliet 12 Administrera lagerhållning Till och från angränsande process 11 Utföra valnämndens preliminära rösträkning