Valadministration - Översiktsmodell
3 Administrera material Återställa efter avslut Återställa efter avslut Återställa efter avslut 12 Administrera lagerhållning 11 Utföra valnämndens preliminära rösträkning 10 Administrera Valdag 9 Hantera övriga förtidsröster 8 Administrera förtidsröstning 7 Administrera transporter 6 Administrera obligatorisk utbildning 5a Administrera personal före val 5b Administrera personal efter val 4 Administrera extern information 2 Administrera lokaler 1 Dimensionera  distrikt och valkretsar Betala arvoden Betala arvoden Betala arvoden Valadministration