1a Dimensionera distrikt och kretsar - Simbanemodell
1 Checklista Dimensionering valdistrikt och valkretsar, Obs!... 1 Checklista Dimensionering valdistrikt och valkretsar, Obs!... 1 Rutinbeskrivning Dimensionera valdistrikt och valkretsar,... 1 Rutinbeskrivning Dimensionera valdistrikt och valkretsar,... Kommunens statistiker Kommunens statistiker Kommunens statistiker Kommunens statistiker 1b Beslutsprocess Dimensionering Överlämna statistik Överlämna statistik Överlämna statistik Överlämna underlag Överlämna underlag Överlämna underlag Ta fram kart-underlag Komplettera med kommunens prognos Skapa beslutsunderlag Dimensionera valkretsar Dimensionera valdistrikt Kontrollera information och statistik från Länsstyrelsen och ... Valkansliet Valkansliet Till och från angränsande process 1. Förändring i befolkningsstatistik 1a Dimensionera distrikt och kretsar