Rutiner och checklistor för valprocesser

1 Checklista Dimensionera valdistrikt och valkretsar.doc 44 KB

1 Rutinbeskrivning Dimensionera valdistrikt och valkretsar.doc 32 KB

10 Checklista Administrera valdag.doc 56 KB

10 Rutinbeskrivning Administrera valdag.doc 40 KB

11 Checklista Utföra valnämndens preliminära rösträkning.doc 56 KB

11 Rutinbeskrivning Utföra prel rösträkning.doc 38 KB

12 Checklista Administrera lagerhållning.doc 51 KB

12 Rutinbeskrivning Administrera lagerhållning.doc 40 KB

2 Checklista Administrera lokaler.doc 44 KB

2 Rutinbeskrivning Administrera lokaler.doc 32 KB

3a Checklista Administrera material.doc 51 KB

3a Rutinbeskrivning Administrera material.doc 33 KB

3b Checklista Administrera material.doc 45 KB

3b Rutinbeskrivning Administrera material.doc 32 KB

4 Checklista Administrera intern-extern information.doc 46 KB

4 Rutinbeskrivning Administrera intern-extern information.doc 34 KB

5 Checklista Administrera personal.doc 47 KB

5 Rutinbeskrivning Administrera personal.doc 33 KB

5b Checklista Administrera personal.doc 40 KB

5b Rutinbeskrivning Administrera personal.doc 32 KB

6 Checklista Administrera obligatorisk utbildning.doc 50 KB

6 Rutinbeskrivning Administrera obligatorisk utbildning.doc 34 KB

7 Checklista Administrera transporter.doc 53 KB

7 Rutinbeskrivning Administrera transporter.doc 35 KB

8 Checklista Administrera förtidsröstning.doc 61 KB

8 Rutinbeskrivning Administrera förtidsröstning.doc 36 KB

9 Checklista Hantera övriga förtidsröster.doc 56 KB

9 Rutinbeskrivning Hantera övriga förtidsröster.doc 35 KB