Valadministrationen är en komplex process som sträcker sig över flera månader och där valdagen står i centrum. En processkartläggning över administrationen kring valet ökar överblicken och gör organisationen mindre sårbar vid till exempel en generationsväxling.

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett exempel på hur en processkartläggning kan se ut. Den är inte komplett utan behöver kompletteras med Valmyndighetens direktiv och lokala rutiner.

Här finns ett PDF - dokument av processen. Denna version fungerar på samtliga enheter som klarar av att öppna PDF dokument.

PDF-version
Word dokument för rutiner och checklistor finns samlade i en lista. Dessa kan du använda som mallar och göra om efter egna förutsättningar.

Rutiner och checklistor
SKL har tagit fram ett exempel på valprocesser. Denna version är gjord i verktyget Visuera och fungerar endast om du använder webbläsaren Internet explorer. Det finns en användarguide som förklarar hur du kan använda exemplet.

Webbversion kommunala valprocesser
Användarguide (PDF, öppnas i nytt fönster)